วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Happy Learn Happy Life

As an old man, let me think back to the studying lifetime.มศ. 6 (ช่างก่อสร้าง) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พ.ศ. 2514

 
 
ป.ป. - ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูอุบลราชธานี พ.ศ. 2515 - 2516
 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม พ.ศ. 2521

 
 
 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2547
 
 

 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น: