วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ่อไปสวรรค์

12 ธันวาคม 2559
ครอบครัวเราได้สูญเสียพ่อที่เรารักเคารพไปแล้ว แต่พวกเราต้องยืนอยู่ให้ได้อย่างมั่นคง โดยกระตุ้นความเข้มแข็งของเราเองประกอบกับกำลังใจของบุคคลที่เมตตาและรักเรา
17 ธันวาคม 2559
พวกเราน้อมดวงใจส่งพ่อสู่สรวงสวรรค์
ขอกราบขอบพระคุณแรงใจของเพื่อนพี่น้องญาติมิตรที่รักเคารพทุกท่านที่มีให้กับครอบครัว
บุบผาวัลย์ ซึ่งเราจะไม่มีวันลืมบุญคุณในครั้งนี้แน่นอน
บุญล้อม บุบผาวัลย์
ประมุข บวรรัตน์ ปราโมทย์ ปรเมศร์ บุบผาวัลย์


ไม่มีความคิดเห็น: